Głównym celem projektu „Budujemy DOM realizowanego w ramach krótkoterminowych projektów na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych jest zwiększenie potencjału kadry edukacyjnej współpracującej z Fundacją DOM poprzez podniesienie jej kompetencji Chcemy też podnieść ogólny i metodyczny poziom naszej działalności. W ramach projektu zaplanowaliśmy udział w działaniu zwanym Job shadowing oraz wyjazd na kurs języka angielskiego.

Obecnie Fundacja współpracuje z 8 osobami (artyści, trenerzy i animatorzy), którzy będą w dalszym ciągu współtworzyć ofertę edukacyjną Fundacji. Pomysł na projekt wynika z potrzeby podnoszenia poziomu oferty Fundacji oraz zasady, że wolontariuszom organizacje pozarządowe umożliwiają zaspokojenie ich własnych oczekiwań i potrzeb, czyli pozwalają na realizację osobistych motywacji do dobrowolnego działania w naszym przypadku działań na rzecz osób starszych.

Naszym zdaniem podniesienie poziomu kompetencji językowych naszej woluntarystycznej kadry ; przyczyni się do realnej zmiany w działaniach Fundacji , pozwoli na umiędzynarodowienie naszych działań czyli np. wykorzystanie umiejętności naszych wolontariuszy do zorganizowania międzynarodowych warsztatów Umiejętności językowe są również niezbędne do nawiązywania kontaktów zagranicznych, umożliwiają udział w międzynarodowej ofercie edukacyjnej.

Job shadowing jest natomiast ogromną szansą na poznanie u źródeł, in vivo, metod pracy innej organizacji, spektrum jej działalności itp. korzystając z opieki mentora. W naszym wypadku organizacja, którą wybraliśmy ASSOCIACAO PARA A EDUCACAO DE SEGUNDA OPORTUNIDADE z Masohintos w Portugalii- słynie z innowacyjności stosowanych metod a nasi mentorzy są osobami z wielkimi sukcesami na niwie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Realizacja projektu jest zaplanowana na 18 miesięcy od 01-12-2021 do 01-06-2023

Projekt No: 2021-1-PL01-KA122-ADU-000018184

Skomentuj