Projekt „Fasty – kolejne historie” jest kontynuacją prac nad zebraniem, opisaniem i upamiętnieniem historii Zakładów Przemysłu Bawełnianego Fasty, które w latach 60. i 70. determinowały życie niemal każdej rodziny w naszym mieście. Będziemy dokumentować kolejne indywidualne opowieści, zbierać, dygitalizować i spisywać kolejne pamiątki. Będziemy organizować artystyczne spotkania bazujące na tkaninie, na których osoby starsze – w tym byli pracownicy Fast i młodzież wspólnie będą rozmawiać o wzornictwie XX wieku. Pojedziemy z grupą Fastowiaków do Łodzi, Żyrardowa i Warszawy, żeby zobaczyć, jak wyglądają muzea i wystawy poświęcone tradycjom włókienniczym.

W ramach działań projektowych odbędą się kolejne, indywidualne spotkania z dawnymi pracownikami Fast, które zostaną sfilmowane, sfotografowane i opisane. Ekipa Fundacji spotykać się będzie z pracownikami indywidualnie, tak aby stworzyć atmosferę jak najbardziej sprzyjającą wspomnieniom. Z indywidualnych spotkań powstaną materiały, które będą opublikowane na stronie fundacji DOM, a w przyszłości mogą się stać elementem wirtualnego muzeum włókienniczej historii Białegostoku. Na stronie fasty.fd.org.pl zamieszczone są już dotychczas zarejestrowane rozmowy z niektórymi Fastowiakami. Istnieje ogromna potrzeba, żeby zarejestrować kolejne z nich.

W ramach projektu wyjechaliśmy na trzydniową wizytę studyjną do Łodzi, Żyrardowa i Warszawy (w dużej części finansowaną w ramach programu Aktywni Obywatele ze środków EOG). Ponieważ zainteresowanie uczestników działań związanych z Fastami było ogromne, dzięki realizacji projektu „Fasty – kolejne historie”, do istniejącej grupy dołączyło kolejnych 5 osób (łącznie wyjechało 20 osób). W Łodzi odwiedziliśmy Centralne Muzeum Włókiennictwa (które również przechowuje nieliczne pamiątki z białostockich Fast) i Centrum Sztuki w Manufakturze, w Żyrardowie Muzeum Lniarstwa, w Warszawie odwiedziliśmy pałac w Wilanowie i obejrzeliśmy ekspozycję poświęconą strojom i tkaninom. Celem tego wyjazdu było zebranie informacji i doświadczeń, które pomogły naszym uczestnikom w planowaniu wirtualnej ekspozycji pamiątek z Fast.

W czerwcu odbył się spacer dokumentacyjny po terenie Zakładów Przemysłu Bawełnianego Fasty. Teren dawnej fabryki jest bardzo rozległy. Dziś mieszczą się tam sklepy, hurtownie, magazyny, małe firmy, część użytkowana jest przez zakład „Andropol”, kontynuujący niejako tradycje włókiennicze Fast. Są punkty charakterystyczne – brama wjazdowa, budynek elektrowni, biurowiec, komin. Zatraciła się funkcja wielu obiektów, do niektórych nie można wejść, ponieważ stanowią prywatna własność. Część obiektów jest zupełnie zdewastowana. Do opowiadania o obiektach zostali zaproszeni dawni pracownicy.

Termin realizacji zadania publicznego od 2022-04-17 do 2022-11-30

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

Skomentuj