Celem projektu “Fasty moja miłość” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG jest przywrócenie pamięci o Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fast” i pokazanie, że ich historia jest ważnym budulcem tożsamości miasta.

Chcemy to osiągnąć:

  • oddając głos byłym pracownikom i rejestrując rozmowy z nimi
  • digitalizując zachowane pamiątki i dokumenty dotyczące fabryki
  • organizując wycieczki dla białostoczan po terenie dawnego kombinatu
  • realizując warsztaty, których tematem głównym będzie praca z tkaninami z Fast
  • organizując spotkania Fastowiaków i wyjazdy do innych włókniarkach miast
  • tworząc wirtualną mapę dawnych Fast
  • promując historię BZPB „Fasty” w mediach.

Finałem projektu będzie zaplanowana na wiosnę 2022 roku wieloaspektowa wystawa o Fastach zorganizowana we współpracy z Galerią Sleńdzińskich. Zaprezentujemy na niej wyniki naszych poszukiwań, ustaleń i kwerend. Wystawa będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. A szacując, że przez fabrykę w przeciągu pół wieku jej funkcjonowania przewinęło się 30 tys. osób, można przyjąć, że jest z nią powiązana ogromna grupa białostoczan. Spodziewamy się, że chętnie zwiedzą wystawę.

Projekt realizują dwie zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe z Białegostoku. Liderem jest Fundacja DOM, która już wcześniej podjęła temat, rejestrując wywiady z Fastowakami w ramach projektu “Fasty. Historia Miasta” (fd.org.pl/fasty-historia-miasta). Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok, które ma swoim koncie wiele przedsięwzięć dotyczących historii regionu, m.in.: publikacje książek z archiwalnymi fotografiami i wystawy (widok.org.pl).

Czas trwania projektu: styczeń 2021 – czerwiec 2022

Koordynator: Anna Skorko

Stora internetowa projektu: fasty.fd.org.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Skomentuj