Do tej pory kadra edukacyjna Fundacji DOM (artyści, kuratorzy, trenerzy i animatorzy) intuicyjnie planowała warsztaty dla osób po 60 roku życia bazujące na naszych lokalnych tradycjach. Zaplanowaliśmy warsztaty dokumentacyjne, aby zachować jak najwięcej śladów i pamiątek po naszym dziedzictwie włókienniczym i wzorniczym. Zaplanowaliśmy warsztaty modowe, projektanckie, tkackie, ekologiczne, ale mamy świadomość, że można by zaproponować dużo więcej.

Od lipca 2019 jesteśmy beneficjantami programu Erasmus+ w ramach którego, zrealizujemy w ciągu 14 miesięcy (2019-10-01 – 2020-11-30) projekt pod nazwą „Ładne Rzeczy” w ramach akcji KA1 „Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych”. Nasz projekt obejmuje jeden rodzaj działań: udział kadry edukacyjnej Fundacji DOM w zorganizowanych kursach/ szkoleniach.

Wszystkie szkolenia będą dotyczyły tematyki głównej projektu – wykorzystania dziedzictwa kulturowego do działań edukacyjnych i aktywizujących osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze oraz połączenia edukacji kulturowej z nowymi trendami – upcyclingiem, zachowaniami proekologicznymi, projektowaniem nowych rzeczy z wykorzystaniem tradycyjnych surowców i wzornictwa.

Wszystkie zdobyte doświadczenia i nabyte kompetencje zostaną wykorzystane do planowania kolejnej oferty edukacyjnej Fundacji DOM i pozwolą na włączenie dbania o zapomniany kawałek naszego lokalnego dziedzictwa do planu strategicznego Fundacji. W chwili obecnej żadna z organizacji czy instytucji na terenie województwa podlaskiego nie wykorzystuje go do działań edukacyjnych w ogóle (poza pojedynczymi warsztatami dla dzieci i młodzieży), a zwłaszcza dla osób starszych. Fundacja DOM ma w planach szersze zajęcie się tym tematem i zbudowanie oferty skierowanej do szczególnej grupy osób starszych, do takich, które mają potrzebę twórczego rozwoju, artystycznej kreacji, angażowania się w odkrywanie na nowo historii miasta i regionu, tworzenie nowych rzeczy, nieustannego uczenia się oraz zadbania o swoje najbliższe otoczenie i o siebie.

W mobilnościach weźmie udział co najmniej 6 osób. Uczestnikami mobilności będą artyści, kuratorzy sztuki, trenerzy i animatorzy współpracujący z Fundacją DOM. Systematycznie nawiązujemy kontakty z kolejnymi artystami i trenerami, przy czym podstawowym kryterium jest prowadzenie szkoleń i warsztatów dla osób dorosłych. Udało się nam nawiązać współpracę z pomysłodawczyniami i realizatorkami cyklu warsztatowego „Trochę mnie gnębi towarzystwo gołębi” realizowanego przez Galerię Arsenał, czy artystki i kuratorki zajmujące się edukacją osób dorosłych w Galerii Ślendzińskich, osobami prowadzącymi warsztaty dokumentalne.

Spodziewamy się, że dzięki realizacji projektu uda się opisaną wyżej historię ocalić od zapomnienia, upowszechnić w świadomości mieszkańców regionu i zapisać w pamięci nowych pokoleń.

Jeśli teraz nie zbierzemy i nie opiszemy pamiątek pozostałych po tych czasach, wiele z nich bezpowrotnie zaginie. Jednocześnie mamy w naszym województwie coraz większą liczbę osób starszych, które chcą wykorzystywać możliwość, jaką stwarza im znaczna ilość wolnego czasu, w miarę dobry stan zdrowia i okoliczności sprzyjające podejmowaniu różnorodnych zadań, np. ustabilizowana sytuacja materialna, stan zdrowia i perspektywy na przyszłość. Wielu z nich chciałoby wykorzystać czas emerytury na realizację swoich pasji.

W kwartalniku „Europa dla Aktywnych” opublikowano artykułu dotyczący naszego projektu (issuu.com str. 28). „Europa dla Aktywnych” to kwartalnik dla beneficjentów programów edukacyjnych i młodzieżowych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt „Ładne Rzeczy” jest realizowany w ramach Erasmus+ Edukacja dorosłych –KA1 „Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych” w okresie od 1.10.2019 do 30.11.2021.

Skomentuj