Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Białystok w ramach działań na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych w wieku poprodukcyjnym w okresie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.Projekt zakłada zorganizowanie dla grupy 26 seniorów (kobiet i mężczyzn powyżej 60 roku życia), mieszkańców Białegostoku ciekawej oferty aktywizującej. Większość zajęć będzie się odbywała w Centrum Aktywności Społecznej z racji jego funkcji jako ośrodka otwartego na różne działania organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta Białegostoku. CAS jest doskonałym miejscem również ze względu na położenie w centrum Białegostoku i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia artystyczne będą się odbywały w pomieszczeniach Galerii Arsenał.

W ramach projektu zorganizujemy:

  • zajęcia z Soma Yogi – Soma Yoga – to wspaniała , bardzo prosta forma ćwiczeń psychofizycznych opartych na doświadczeniach współczesnej rehabilitacji bazujących na wielowiekowych tradycjach hatha jogi. Dla każdego człowieka zmagającego z dolegliwościami fizycznymi starszym wieku takie jak bóle stawów, kręgosłupa, osłabieniem pamięci czy refleksu – to najnowocześniejsza, bezbolesna praca z ciałem i umysłem.
  • zajęcia z Kinezjologii edukacyjnej – Kinezjologia edukacyjna, czyli „gimnastyka mózgu”, która uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzania własnych możliwości. Wpływa na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację ze sobą i z innymi.
  • warsztaty z artystą plastykiem rozwijające zdolności manualne – praca z różnymi materiałami, malowanie różnymi technikami. Zajęcia będą odbywały się w Galerii Arsenał.

Projekt „Kolorowa jesień” realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Białystok w ramach działań na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych w wieku poprodukcyjnym.

Skomentuj