Celem projektu „Przebudzenie” realizowanego w ramach programu Erasmus+ edukacja dorosłych mobilność kadry edukacyjnej była reaktywacja działalności Fundacji Dom poprzez m.in. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób, które prowadzą Fundację po okresie czteroletniego okresu zawieszenia jej działalności jak również nawiązanie kontaktów międzynarodowych, przyśpieszających rozwój Fundacji; umiędzynarodowienie działalności Fundacji w celu poszerzenia horyzontów myślowych wolontariuszy oraz przyjrzenia się problemom Fundacji z szerszej, europejskiej perspektywy. W projekcie wzięły udział osoby, które od pół roku pracują woluntarystycznie na jej rzecz.

Zaczęliśmy od projektu mającego na celu podniesienie naszych kwalifikacji, tak, aby w kolejnych latach Fundacja mogła w pełni realizować swoje cale statutowe.

Zgodnie z założeniami w wyniku projektu uzyskaliśmy następujące rezultaty:

  • zdobyliśmy umiejętności trudne do zdobycia w kraju (poprzez międzynarodowy kontekst uczenia się oraz doświadczenia międzykulturowe, lepsze umiejętności w zakresie planowania i zarządzania projektami oraz komunikacyjne w kontaktach z lokalną prasą, e-komunikacją i mediami społecznościowymi.)
  • zdobyliśmy też większe poczucie własnej wartości: uczestnicząc w działaniach edukacyjnych, ludzie poszerzają swoje horyzonty oraz pewność siebie – wykorzystaliśmy nową wiedzę nie tylko do poprawy swojego życia, ale także do pomocy i nauczania innych poprzez składnie wniosków projektowych.

Fundacja w okresie trwania projektu, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, zrealizowała dwa projekty ze środków budżetu miasta Białystok „Kolorowa jesień”, „Historia jednego osiedla” oraz jeden projekt ze środków województwa Podlaskiego „Stare, nowe, piękne”. Powyższe projekty nie tylko przyczyniły się do poszerzenia usług edukacyjnych Fundacji, podniosły też poziom tych usług oraz zwiększyły liczbę wolontariuszy pracujących na rzecz Fundacji do 8 osób.

Projekt „Przebudzenie” jest realizowany w ramach Erasmus+ Edukacja dorosłych –KA1 „Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych”.

Skomentuj