W 2018 roku Fundacja DOM kontynuowała swą działalność statutową pozyskując środki na realizację celów statutowych ze środków budżetowych Miasta Białystok oraz unijnego programu edukacyjnego Erasmus+.

Dzięki realizacji projektu „Psia łączka”, który był realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Białystok w ramach Programu Regrantingowego „Osiedla w działaniu” udało się zintegrować właścicieli psów mieszkających na osiedlu Słoneczny Stok, którzy byli zainteresowani zagospodarowaniem terenu „Psiej łączki” – fragmentu łąki na obrzeżach osiedla.

Wykonano prace porządkowe dzięki pomocy Zakładu Mienia Komunalnego, który skosił trawę na „Psiej łączce” oraz pracy wolontariuszy Fundacji DOM, którzy uprzątnęli śmieci i wykosili trawę.

Zwieńczeniem realizacji tego projektu był Piknik inaugurujący powstanie „Psiej łączki”, w którym wzięło udział ok. 30 osób.

Fundacja DOM jest również beneficjantem projektu Erasmus+ w ramach Partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji dorosłych (akcja 2) nr umowy: 2018-1-PL01-KA204-050835 tytuł projektu: „Yes We Can”. Jego realizację zainaugurowaliśmy spotkaniem koordynatorów projektu z 6 krajów w Lublinie u drugiego partnera z Polski. Reszta działań jest przewidziana w latach 2019 – 2020.

Celem tego projektu jest zdefiniowanie, wymiana i wdrożenie dobrych praktyk w celu ich włączenia do bieżącej działalności każdej z organizacji uczestniczącej w realizacji projektu.

W dniach 21-23 listopada 2018 uczestniczyliśmy w seminarium kontaktowym „Improving access, participation and quality in adult learning” w Luksemburgu.

W ramach rozwoju Fundacji oraz pogłębienia jej uczestnictwa w życiu miasta nawiązaliśmy współpracę z Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, Galerią Sztuki Arsenał, artystami plastykami, dziennikarzami, którzy działają na rzecz Fundacji lub deklarują takie działania. Od grudnia 2018 roku jesteśmy też członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych miasta Białystok.

Dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom oraz wolontariuszom – dzięki Waszej pomocy możemy prowadzić naszą działalność.

Skomentuj