Od początku pandemii spotykamy się co miesiąc na spotkaniu koordynatorów na Zoom lub Google meet, próbujemy ustalić, kiedy i jak będziemy w stanie zakończyć nasz projekt w zależności od zmieniającej się sytuacji epidemicznej w naszych krajach.

Będziemy wnioskować o  przedłużenie projektu o kolejne co najmniej 6 miesięcy. W tle pracujemy nad naszą księgą dobrych praktyk – ustalamy treść tekstów, korygujemy błędy merytoryczne i językowe podczas indywidualnych rozmów z Gladys – odpowiedzialną za korektę księgi dobrych praktyk. Regularnie utrzymujemy służbowe i prywatne kontakty przez Whatsapp.

Projekt Yes We Can jest realizowany w ramach Erasmus+ Edukacja dorosłych – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” w okresie od 1.11.2018 do 31.08.2021 przez: FUNDACJA DOM (koordynacja) oraz Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddzial w Lublinie, Comunitatea Armana din Romania – filiala Bucuresti (Rumunia), Agape Social Cooperative Onlus (Włochy), CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE PER ADULTI NUORO (Włochy), Maison d’Afrique (Luksemburg), Pancyprian Association of Single Parent Families & Friends (Cypr), Women’s Association For African Networking and Development (Wlk. Brytania)

Skomentuj